ЕКОБРИКЕТИ

Нашите  брикети са изработени от изцяло букови стърготини.Могат да се използват за всички видове печки, камини, парни котли за отопление, промишлени и домакински пещи.