Резултати от процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

С полученото финансиране по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ се повиши рентабилността на производствения процес и сграден фонд. Бяха закупени и внедрени енергийно-ефективни активи.

Това са:

  • Инверторен компресор с мощност 22 KW
  • Ресивър вертикален галванизиран
  • Хладилен изсушител
  • Котел на биомаса KOR 3G-400 с мощност 465 kw
  • Котел на биомаса KOMBI KN/AT – SF250 С мощност 232- 290 kw